תו התקן של ארגון Joint Commission International
המרכז הרפואי ע"ש ברזילי
דלג על בר עליון
בר עליון

התקשרות מסחרית

הרשות למחקר ופיתוח עוסקת בבניית ההתקשרויות לביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם בביה"ח, בהתאם לנוהל ניסויים רפואיים בבני אדם. הליך אישור מחקר מחייב לאחר אישור ועדת הלסינקי, את אישור מנהל בית החולים. אישור זה ניתן לאחר בחינת האספקטים הכלכלים והמשפטיים של המחקר. לצורך כך יש למלא את אחד משני הטפסים בהגשת מחקר חדש, ולהחזירו חתום לרשות המו"פ.

דיווח לועדה להתקשרויות עם חברות מסחריות -עוזי קרן

טופס מימון למחקר מסחרי

טופס מימון למחקר פנימי

​ההתקשרות נעשית במקביל לטיפול בוועדת הלסינקי, באחריות הועדה לטפל בנושאים הבאים

  • הסדרת חוזה לביצוע ניסוי קליני בהתאם להנחיות
  • הסדרת ביטוח לניסוי קליני בהתאם להנחיות
  • הסדרת המסמכים הנלווים בהתאם לנוהל התקשרויות עם חברות מסחריות
  • הסדרת המסמכים הנלווים בהתאם לכללי ונוהלי ביה"ח.

אנו ממליצים לחוקרים, להסדיר מילוי הטפסים הנדרשים ולהפנות את נציגי החברות לרשות למחקר ופיתוח, לסיכום פרטי ההסכם ואישורו, במקביל לבקשה לאישור ועדת הלסינקי.

הסכמי מחקר- ככלל קיימים הסכמים סטנדרטים לעריכת ניסויים קליניים במרכז הרפואי ברזילי. ניתן לקבל תבנית חוזית המתאימה לסוג המחקר 

 

דרכי התקשרות

לכל שאלה בנושא חוזי מחקר

יש לפנות לרכזת התקשרות מסחרית גב' מזל באבא

אייקון טלפון  טל: 08-674-5600  |  אייקון אימייל  דוא"ל: mazalb@bmc.gov.il

עבור לתוכן העמוד