תו התקן של ארגון Joint Commission International
המרכז הרפואי ע"ש ברזילי
דלג על בר עליון
בר עליון

רישום מחקר

כל מחקר המתבצע בכתלי המרכז הרפואי ברזילי, ואינו נדרש לאישור ועדת הלסינקי, מחוייב באישור רישום מחקר ברשות המו"פ.

יש להגיש את פרטי המחקר, והחוקר וכן פרוטוקול מחקר ושאלון במידה וקיים במייל לרשות המחקר rd@bmc.gov.il .

האישור תקף לשנה, וקיימת אפשרות לקבלו גם באנגלית.

עבור לתוכן העמוד