המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי אשקלון
דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על על בית החולים
על בית החולים
דלג על Banners
Banners
גמילה מסמים בהרדמה כללית
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners
דלג על Banners
Banners

מערך הסיעוד

מערך הסיעוד

 

מנהלת מערך הסיעוד - (אחות ראשית)

ד"ר נורית זוסמן 
 

סגניות מנהלת הסיעוד

גב' סטלה רון 
גב' שוש רשף


 

מזכירות הנהלת הסיעוד:

גב' אושרה מויאל
גב' עמר מירב
 

מספרי טלפון:

08-6745800 
 

פקס:


08-6745651   

 

דוא"ל:

oshram@bmc.gov.il  

 

על מערך הסיעוד במרכז הרפואי ברזילי


במרכז הרפואי ברזילי כ- 850 עובדי סיעוד. מתוכם 85% אחיות ואחים ו-15% מסייעי טיפול. מבין האחיות והאחים 67% אקדמאים, וכ-60% מהם בוגרי הכשרה על בסיסית. אלו מעניקים טיפול מקצועי, אנושי, חומל, איכותי ובטוח למטופלים ומשפחותיהם בכלל המחלקות והשירותים האמבולטוריים של המרכז.

האחיות והאחים במרכז הרפואי ברזילי מובילים ושותפים פעילים בהובלת תהליכים למתן שירותי בריאות בטוחים ואיכותיים במגוון המחלקות והשירותים האמבולטוריים. הם נמצאים בצמתים מרכזיים וממלאים תפקידים קליניים עם וליד המטופלים, ניהול צוות ותפקידי רוחב להובלת תחומים, כמו: ניהול כוח אדם סיעודי, פיתוח מקצועי, איכות, אקרדיטציה, מחקר וחדשנות, מניעת זיהומים, בטיחות טיפול, מתאמות סוכרת, פצע, כאב ועוד.

בהלימה לחזון המרכז, האחים והאחיות בברזילי מכוונים למצוינות בעשייה איכותית, בטוחה ומותאמת לצרכי הבריאות של המטופל ושל הקהילה, תוך מיצוי הפוטנציאל המקצועי של האחות, התפתחות אישית ומקצועית, שימור הגישה האנושית והכבוד לכל אדם. כל זאת באמצעות למידה מתמדת, התחדשות, שימוש מושכל בידע, טכנולוגיות חדשות ומחשוב, תוך שימור הרגש החם והכבוד לכל אדם ובשיתוף פעולה עם הגורמים השונים במערכת ומחוצה לה.

בהמשך לכך, הנהלת המרכז מעודדת ותומכת באחיות ובאחים בלימודים אקדמיים, הכשרה על בסיסית, מומחיות קלינית והשתתפות במגוון סדנאות וקורסים רלוונטיים לעשייה הקלינית, להתפתחות בשדרה הניהולית ולמחקר.
אנו משקיעים רבות בגיוס ושימור אחיות, בפיתוחם וקידומם הקליני והאקדמי, בקידום איכות הטיפול הניתן על ידה ברצף הטיפולי, באשפוז ובמעבר לקהילה, במינוף המחקר בסיעוד, קידום פעולות לשמירת בטיחות המטופל בעשייה הסיעודית ולניהול סיכונים, מניעת זיהומים, הגברת שותפות הסיעוד בחיזוק האיתנות הפיננסית של בית החולים ובקידום פרויקטים נבחרים משותפים לקבוצות מחלקתיות. זאת כאשר מעל לכל עומדים לנגד עיננו טובת המטופלים והאנשים היקרים להם, טובת המטפלים בהם וטובת המרכז הרפואי ברזילי.

המטופלים והאחרים המשמעותיים עבורם הם המרכז של העשייה הסיעודית ורווחת המטופל היא ערך יסוד עליו מושתתת קשת העשייה הסיעודית בכל התחומים. אנו מוקירים את זכותם של המטופל ושל האחרים המשמעותיים עבורו לקבל שרות וטיפול איכותיים ובטוחים תוך שמירת כבוד האדם וזכויות החולה על פי החוק והקוד האתי המקצועי. אנו מחויבים לפעול לקידום בריאות המטופל ולהובלת מהלכים להשגת בריאות מיטבית של הפרט ושל הקהילה.

אוטונומיה מקצועית, מחויבות ללמידה, התחדשות וקידום המחקר הם ערובה לעשייה סיעודית בטוחה ואיכותית. האח/ות מהווה דמות מקצועית מרכזית וחוליה מקשרת במפגש בין המטופל לבין המעורבים בטיפול בו בתוך ומחוץ לביה"ח. מכאן, תפקיד האח/ות לאמוד, לתכנן, ליישם, להעריך ולשנות בהתאם התערבויות ממוקדות ומוכוונות לצרכים ולבעיות בריאות צפויות של המטופל כפרט ושל אוכלוסיות מטופלים ככלל.
מיצוי הפוטנציאל המקצועי של האח/ות הוא תנאי למימוש תפקידה/ו. כך אנו מאמינים כי פיתוח וטיפוח האחים והאחיות, חיזוק תחושת שביעות הרצון, שייכותם והזדהותם עם חזון ביה"ח ותפיסת העולם הם בסיס להשגת יעדי הליבה והגשמת החזון.

בהתבוננות בכלל הפעילויות והפרויקטים של האחיות והאחים בברזילי צפה תחושת גאווה מההיקף, מהאיכות ומהרמה המקצועית הגבוהה.

 

 

  

תפיסת עולם של הסיעוד בברזילי

הנהלת הסיעוד והסגל הבכיר במרכז הרפואי ברזילי שמו למטרה לקדם ולהשיג מצוינות בעשייה סיעודית איכותית, בטוחה ומותאמת לצרכי הבריאות של המטופל ושל הקהילה, תוך מיצוי הפוטנציאל המקצועי של האחות, שימור הגישה האנושית והכבוד לכל אדם.

זאת באמצעות למידה מתמדת, התחדשות, שימוש מושכל בידע, טכנולוגיות חדשות ומחשוב ובשיתוף פעולה עם הגורמים השונים במערכת ומחוצה לה.

 

הסיעוד בברזילי מאמין כי:.

 

ü        המטופלים והאחרים המשמעותיים עבורם הם המרכז של העשייה הסיעודית.

ü        רווחת המטופל היא ערך יסוד עליו מושתתת קשת העשייה הסיעודית בכל התחומים.

ü        זכותם של המטופל ושל האחרים המשמעותיים עבורו לקבל שרות וטיפול איכותיים ובטוחים תוך שמירת כבוד האדם וזכויות החולה על פי החוק והקוד האתי המקצועי.

ü        אנו מחויבים לפעול לקידום בריאות המטופל ולהובלת מהלכים להשגת בריאות מיטבית של הפרט ושל הקהילה.

ü        אוטונומיה מקצועית, מחויבות ללמידה, התחדשות וקידום המחקר הם ערובה לעשייה סיעודית בטוחה ואיכותית.

ü        האח/ות מהווה דמות מקצועית מרכזית וחוליה מקשרת במפגש בין המטופל לבין המעורבים בטיפול בו בתוך ומחוץ לביה"ח.

ü        תפקיד האח/ות לאמוד, לתכנן, ליישם, להעריך ולשנות בהתאם התערבויות ממוקדות ומוכוונות לצרכים ולבעיות בריאות צפויות של המטופל כפרט ושל אוכלוסיות מטופלים ככלל.

ü        מיצוי הפוטנציאל המקצועי של האח/ות הוא תנאי למימוש תפקידה/ו. 

ü        קידום בריאות המטופלים והשגת איכות ובטיחות טיפול מתאפשרים באמצעות שיתוף פעולה עם הגורמים השונים במערכת ומחוצה לה.

ü       פיתוח וטיפוח האחים והאחיות, חיזוק תחושת שביעות הרצון, שייכותם והזדהותם עם חזון ביה"ח ותפיסת העולם הם בסיס להשגת יעדי הליבה והגשמת החזון.

 

 לראש הדף

עבור לתוכן העמוד