תו התקן של ארגון Joint Commission International
המרכז הרפואי ע"ש ברזילי
דלג על בר עליון
בר עליון

הגשת מחקר לדיון בוועדת הלסינקי

כל מחקר חדש יוגש בעותק אחד קשיח מלא ועותק נוסף זהה על גבי דיסק או קי בפורמט PDF בלבד.


למי שולחים את העותקים?

נא לשלוח לחוקר הראשי ומשם להעבירם רק לאחר בדיקה למשרדי הוועדה. אין לשלוח ישירות מהחברה אל הוועדה.


על מה להקפיד בהכנת עותקים לדיון בוועדה?

  • כל המסמכים המוגשים לוועדה, יודפסו וייחתמו על גבי דפים אחידים
  • לא יתקבלו עמודי חתימות השונים בתצורה מהעמודים האחרים (אין לסרוק דף חתימות, אלא את כל העמודים יחד)
  • את העותקים יש להגיש מחוררים בקלסרים ללא שמרדפים.
  • אין להדפיס טפסים רשמיים של משרד הבריאות על גבי לוגו של החברה.
  • נא להקפיד על הגשת המחקר לא יאוחר ממועד ההגשה האחרון המפורסם.
  • רצוי להקדים ולהגיש עוד לפני המועד האחרון, כדי לאפשר קבלת הערות מהוועדה בטרם התכנסותה.

דמי טיפול לדיון בוועדת הלסינקי

  • הגשת מחקר ממומן חדש עומד על 4000 ₪.
  • הארכת מחקר - 800 ₪.
  • גרסה חדשה (פרוטוקול, כתב הסכמה, חוברת לחוקר)- 800 ₪
  • מחקר גנטי המוגש לדיון נפרד מהדיון הראשי- 2000 ₪

את ההמחאה/ העברה בנקאית למען לפקודת קרן המחקרים הרפואיים בציון מספר המחקר בוועדה.

בספח המצורף - נא לציין שם החוקר ומספר מחקר פנימי במרכז הרפואי "ברזילי". יודגש כי העברות מחו"ל או מהארץ צריכות להיות על חשבון המעביר.
להפניה לקישור הנחיות לעניין ביטוח במחקרים קליניים ואישור תעודת ביטוח >

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד